سلام 

امروز یه برگه اسکن شده برای دوستان قرار دادم که روز افتتاحیه به برگزیده ها داده شد .

در این برگه معیاری های مورد سنجش برای امتیاز گیری و رتبه بندی توش توضیح داده شده .

 

برگه موارد ارزیابی