به نام خدا

در این پست دو تا فایل برای معرفی و آشنایی اولیه با شبیه سازی قرار دادم .

البته در کنار این دو تا فایل مسلط بودن به کتاب "شبیه سازی های ساده نانو " یه امتیاز محسوب میشه .

لینک جزوه ارائه شده در کارگاه شبیه سازی –  استاد نیک عمل

لینک نوشته های خودم در کارگاه