در این پست فایل های ارائه شده در ورک شاپ دانشگاه صنعتی شریف در مورد نرم افزار لمپس قرار داده شده است .به غیر از این ورک شاپ انشاالله دو ورک شاپ دیگه قرار داده خواهد شد .

فایل های پاورپوینت ارائه شده ورک شاپ

دیگر فایل های ارائه شده و کدها