به نام خدا

در این پست با توجه به درخواست دوستان پس از معرفی دوره های آموزشی سایت درسنامه در پست های قبل ، مبنی بر ارائه فایل کامل آموزش نرم افزار پاورپوینت ، فایل این دوره و فایل آموزشی دیگری برای نرم افزار پاورپوینت قرار قرار داده می شود .

لینک فایل آموزش نرم افزار (ارائه شده توسط سایت درسنامه)

لینک فایل آموزش نرم افزار (به شیوه ای بدیع و سریع)