پست دوم رو به فایل های گزارش کار آزمایشگاه دوره عملی اختصاص دادم .

در این پست فقط چند نمونه از گزارش کار  بچه های سال قبل که عضو گروه های متفاوتی بودن رو براتون می زارم تا نمونه های گزارش کارو ببینید در ادامه هم توضیحاتی در مورد نوشتن گزارش کار براتون می زارم ( البته در پست های قبل کمی توضیح دادم ).

نانو مواد صادق قربان زاده

نانو مواد کیوان جهان فر

نانو مواد میترا امیری

نانو مواد رضا خاوری

نانو مواد محمد هادی رییسی

نانو مواد سپهر صانعی

نانو الکترونیک گودرز فیروزی

نانو بیو فاطمه سادات الفحام

امیدوارم مفید باشن . منتظر نظراتتون هستم .