پست پنجم این سری از مطالب رو به فایل های صوتی آموزشی (به غیر از فایل های شبیه سازی) که از دوره جمع کردم اختصاص دادم . سعی کردم با کم کردن کیفیت فایل ها البته در حدی که از حد معقولش خارج نشه ، حجم فایل ها رو کم کنم . امیدوارم مفید باشن .

کلاس تحلیل آنالیز FT-IR

کلاس تحلیل آنالیز DLS

کلاس تحلیل آنالیز UV-Vis

کلاس نکات ارایه علمی

توضیحات دستگاه FT-IR

توضیحات دستگاه DLS

توضیحات اولیه آزمایشگاه (برای آشنایی اولیه با فضای کاری آزمایشگاه)

 توضیحات گزارش نویسی

توضیحات دستگاه PACVD (برای آشنایی با فضای بازدید های علمی)

 

و اما کلاس پر حاشیه و از نظر من فوق العاده مفید و جذاب مالکیت فکری که کلی به من خوش گذشت و امیدوارم این طور کلاس ها ادامه پیدا کنن .

کلاس مالکیت فکری (معنوی)