نتایج آنالیز های XRD  و SEM گروه های مختلف با توجه به نام اساتید مرتب شده اند . لازمه دوستان بر اساس گفته اساتید به نکات زیر در گزارش هاشون توجه کنن .

1-   اندازه کریستالیت ها در XRD .

2-   قطر نانو میله ها در SEM .

3-   تحلیل کوچکی یا بزرگی نانوسیم ها .

لینک فایل های گروه استاد عابدی

لینک فایل های گروه استاد احمدپور

لینک فایل های گروه استاد قاسمی نژاد

لینک فایل های گروه استاد صفالو

لینک فایل های گروه استاد اسدی  

لینک فایل های گروه استاد اسکندری

لینک فایل های گروه استاد بشارتی

لینک فایل های گروه استاد صفا

لینک فایل های گروه استاد غفاری